Guerrillastunts

Jouw doelgroep moet zich niet aanpassen aan de voorspelbaarheid van marketing. Met guerrilla past een merk zich aan aan de onvoorspelbaarheid van de doelgroep. Bij guerrillamarketing staat het verrassingseffect voorop. Het doel van een guerrillastunt is jouw doelgroep te verblijden en in de greep te houden van jouw merk. Ze iets te geven, waardoor ze vanzelf over je gaan praten.

Met een guerrillastunt creëer je directe aandacht onder jouw doelgroep. Je bereikt ze in hun leefwereld. Op straat, online of zelfs thuis. Met een dergelijke brand activation verlaten we de traditionele reclamepaden en creëren we aandacht via onaangeraakte plekken. Je komt nabij de ontvanger op een onvoorspelbare manier. Niet praten tegen een consument, maar naast hem staan. Geen massacommunicatie. Geen push. Maar een relevante, authentieke en verrassende beleving. 


  Klik dan snel ook op onze PR-stunts en brand activations.


Onze guerrillastunts